Training on the job

Volledig geprofessionaliseerd

Training on the job is voor (nieuwe) medewerkers enorm belangrijk in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Projuice ondersteunt je met tools en expertise bij het professioneel inrichten van dit proces.

Wat betekent professionele training on the job?

  • Vastleggen, delen en doorontwikkelen van kennis
  • Duidelijkheid over de inhoud, doelen en lengte van het traject
  • Bekwame trainers
  • Objectieve toetsing

Professionalisering met Projuice

Medewerkers en hun kennis en skills zijn je belangrijkste bedrijfskapitaal. Projuice helpt je om dat veilig te stellen. Dat doen we onder andere door kennismanagement en gestandaardiseerde on-the-job-training te faciliteren. Met onze software kun je zelf eenvoudig opleidingstrajecten en assessments ontwikkelen, geschikte trainers aanwijzen, werkstandaarden gestructureerd en aantoonbaar aan bod laten komen, en de ontwikkeling van medewerkers bijhouden.

De voordelen

Het resultaat? Je werkt uitsluitend met geschikte trainers en iedereen leert en werkt volgens dezelfde methodes en standaarden. Dat leidt tot betere kwaliteit, hogere productie en lagere kosten. Met de automatisch gegenereerde skillmatrix zie je als leidinggevende, trainer of andere geautoriseerde op ieder moment hoe elke medewerker ervoor staat. Op hun beurt weten medewerkers precies waar ze aan toe zijn en op welke punten ze beoordeeld worden.

Projuice sluit aan bij alle gewenste opleidingsvormen

Onder andere bij:

  • Training Within Industry
  • Job Instruction Training
  • Werkplekopleiden
  • Blended learning (een methode gecombineerd met e-learning)
Terug naar opleidingssoftware

Aan de slag met
Projuice?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Neem contact op